Kooli ajalugu

Kõik koolis toimunu on kirjas kroonikates, mida on tänaseks päevaks kirjutatud juba kolm paksu köidet.

Vändra-aegu ja elu Porkunis kuni 50-ndate alguseni pani kirja õpetaja Juhan Kenkmaa (koolijuhi kt aastatel 1941-43).

1966. a. anti välja Porkuni Kurtide Laste Internaatkooli almanahh “100 aastat Eesti Kurtide Kooli”.

Kuni pea 72/73 õppeaastani pidas kroonikat tolle aja teeneline õpetaja Ellen Lätt.

Seejärel võttis teatepulga üle vanemõpetaja Elle Ojasaar, kes kajastas Porkuni Kooli elu kuni kurtide kooli lõpuni 2001. a.

Suurte ümberkorraldustega jäi kroonika pidamine mitmeks aastaks soiku.

Alates 2007. a. on ohjad enda kätte võtnud õpetaja Tiiu Tammiksaar, kes on enda ning kolleegide meenutuste ja arhiivide abil taastanud ka vahepealsed puuduolevad aastad.