Dokumendid

Õppenõukogu


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUTE TOIMUMINE

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht antakse teada teadete tahvlil hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist.

2022/23 õa ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN

AUGUST 23.08.2022, kell 09:00

Päevakord:

 1. 2022/2023 õppeaasta eesmärkide läbi arutamine ja üldtööplaani kinnitamine
 2. Lapsevanemate avalduste läbi arutamine lisaõppesse vastuvõtmiseks (alus PGS § 50)
 3. IÕPga jätkamine (Märkus: lihtustatud tase ja toimetulekutase) ja algatamine 2022/2023 õppeaastal;
 4. Info edastamine

Klassikomplektide ja kasvatusrühmade nimekirjade ülevaade

Koolivaheajad ja õppeperioodid 2022/2023

NOVEMBER 25.11.2022

 1. IÕP koostamise algatamine 2021/2022 õppeaastal; kõneravigruppide kinnitamine
 2. Pikendatud õppeajal jätkamine – lastevanemate avalduste läbiarutamine
 3. I poolaasta kokkuvõtted õppetegevusest

MÄRTS 17.03.2023

 1. Kokkuvõtlik analüüs kasvatuslikust tegevusest 2022/2023 õppeaastal

JUUNI 2.06.2023

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 2. Järgmistesse klassidesse üleviimine
 3. Õpilaste ja lastevanemate tunnustamine

JUUNI 12.06.2023

 1. Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs 2022/2023 õppeaastal

AUGUST 28.08.2023

 • 2023/2024 õppeaasta eesmärkide läbi arutamine ja üldtööplaani kinnitamine
 • Lapsevanemate avalduste läbi arutamine  lisaõppesse vastuvõtmiseks (alus PGS § 50)
 • Info edastamine

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUTE TOIMUMINE

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht antakse teada teadete tahvlil hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist.

2022/23 õa ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN

AUGUST 23.08.2022, kell 09:00

Päevakord:

 1. 2022/2023 õppeaasta eesmärkide läbi arutamine ja üldtööplaani kinnitamine
 2. Lapsevanemate avalduste läbi arutamine lisaõppesse vastuvõtmiseks (alus PGS § 50)
 3. IÕPga jätkamine (Märkus: lihtustatud tase ja toimetulekutase) ja algatamine 2022/2023 õppeaastal;
 4. Info edastamine

Klassikomplektide ja kasvatusrühmade nimekirjade ülevaade

Koolivaheajad ja õppeperioodid 2022/2023

NOVEMBER 25.11.2022

 1. IÕP koostamise algatamine 2021/2022 õppeaastal; kõneravigruppide kinnitamine
 2. Pikendatud õppeajal jätkamine – lastevanemate avalduste läbiarutamine
 3. I poolaasta kokkuvõtted õppetegevusest

MÄRTS 17.03.2023

 1. Kokkuvõtlik analüüs kasvatuslikust tegevusest 2022/2023 õppeaastal

JUUNI 2.06.2023

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 2. Järgmistesse klassidesse üleviimine
 3. Õpilaste ja lastevanemate tunnustamine

JUUNI 12.06.2023

 1. Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs 2022/2023 õppeaastal

AUGUST 28.08.2023

 • 2023/2024 õppeaasta eesmärkide läbi arutamine ja üldtööplaani kinnitamine
 • Lapsevanemate avalduste läbi arutamine  lisaõppesse vastuvõtmiseks (alus PGS § 50)
 • Info edastamine