Dokumendid

Õppenõukogu


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUTE TOIMUMINE

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht antakse teada teadete tahvlil hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist.

 • ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN 2021/2022 ÕPPEAASTAL

AUGUST 26.08.2021, kell 09:00

Päevakord:

 1. 2021/2022 õppeaasta eesmärkide läbi arutamine ja üldtööplaani kinnitamine
 2. Lapsevanema avalduste läbi arutamine lisaõppesse vastuvõtmiseks (alus PGS § 50)
 3. IÕPga jätkamine (Märkus: lihtustatud tase ja toimetulekutase) ja algatamine 2021/2022 õppeaastal;
 4. Info edastamine

Klassikomplektide ja kasvatusrühmade nimekirjade ülevaade

Koolivaheajad ja õppeperioodid 2021/2022

OKTOOBER 15.10.2021

 1. IÕP koostamise algatamine 2021/2022 õppeaastal; kõneravigruppide kinnitamine
 2. Pikendatud õppeajal jätkamine – lastevanemate avalduste läbiarutamine

NOVEMBER 26.11.2021

I poolaasta kokkuvõtted õppetegevusest

MÄRTS 18.03.2022

Kokkuvõtlik analüüs kasvatuslikust tegevusest 2021/2022 õppeaastal

JUUNI 3.06.2022

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 2. Järgmistesse klassidesse üleviimine
 3. Õpilaste ja lastevanemate tunnustamine

JUUNI 17.06.2022

Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs 2021/2022 õppeaastal

AUGUST 25.08.2022

 • 2022/2023 õppeaasta eesmärkide läbi arutamine ja üldtööplaani kinnitamine
 • Lapsevanemate avalduste läbi arutamine  lisaõppesse vastuvõtmiseks (alus PGS § 50)
 • Info edastamine

 

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUTE TOIMUMINE

Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht antakse teada teadete tahvlil hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist.

 • ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN 2021/2022 ÕPPEAASTAL

AUGUST 26.08.2021, kell 09:00

Päevakord:

 1. 2021/2022 õppeaasta eesmärkide läbi arutamine ja üldtööplaani kinnitamine
 2. Lapsevanema avalduste läbi arutamine lisaõppesse vastuvõtmiseks (alus PGS § 50)
 3. IÕPga jätkamine (Märkus: lihtustatud tase ja toimetulekutase) ja algatamine 2021/2022 õppeaastal;
 4. Info edastamine

Klassikomplektide ja kasvatusrühmade nimekirjade ülevaade

Koolivaheajad ja õppeperioodid 2021/2022

OKTOOBER 15.10.2021

 1. IÕP koostamise algatamine 2021/2022 õppeaastal; kõneravigruppide kinnitamine
 2. Pikendatud õppeajal jätkamine – lastevanemate avalduste läbiarutamine

NOVEMBER 26.11.2021

I poolaasta kokkuvõtted õppetegevusest

MÄRTS 18.03.2022

Kokkuvõtlik analüüs kasvatuslikust tegevusest 2021/2022 õppeaastal

JUUNI 3.06.2022

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 2. Järgmistesse klassidesse üleviimine
 3. Õpilaste ja lastevanemate tunnustamine

JUUNI 17.06.2022

Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs 2021/2022 õppeaastal

AUGUST 25.08.2022

 • 2022/2023 õppeaasta eesmärkide läbi arutamine ja üldtööplaani kinnitamine
 • Lapsevanemate avalduste läbi arutamine  lisaõppesse vastuvõtmiseks (alus PGS § 50)
 • Info edastamine