Kool

Teenused


Porkuni Kool osutab eelkooliealistele lastele arendusrühma teenust, mida rahastab kohalik omavalitsus. Kontaktisik direktor +372 5171981

Õppetöövälisel ajal ürituste ja/või laagrite korraldamine territooriumil, ruumide ja staadioni kasutamine, majutus ja/või toitlustamine kokkuleppel direktoriga, +372 5171981

Kool korraldab võimalusel oma kooli õpilastele suvelaagri. Kontaktisik Tuuli Lindre, +372 53732625

Teenuste hinnakiri

Porkuni Kool osutab eelkooliealistele lastele arendusrühma teenust, mida rahastab kohalik omavalitsus. Kontaktisik direktor +372 5171981

Õppetöövälisel ajal ürituste ja/või laagrite korraldamine territooriumil, ruumide ja staadioni kasutamine, majutus ja/või toitlustamine kokkuleppel direktoriga, +372 5171981

Kool korraldab võimalusel oma kooli õpilastele suvelaagri. Kontaktisik Tuuli Lindre, +372 53732625

Teenuste hinnakiri