Kool

Teenused


Porkuni Kool osutab eelkooliealistele lastele arendusrühma teenust, mille rahastamine toimub läbi pere kohaliku omavalitsuse üksuse.

Lisainformatsioon: direktor Deili Matson, +372 5348 4373

 

Õppetöövälisel ajal ürituste ja/või laagrite korraldamine territooriumil, ruumide ja staadioni kasutamine, majutus ja/või toitlustamine.

Lisainformatsioon: majandusjuhataja Kai Noormägi, +372 322 2363

 

Kool korraldab võimalusel oma kooli õpilastele suvelaagri.

Lisainformatsioon: sotsiaalpedagoog Tuuli Lindre, +372 5373 2625

 

Porkuni Kool osutab eelkooliealistele lastele arendusrühma teenust, mille rahastamine toimub läbi pere kohaliku omavalitsuse üksuse.

Lisainformatsioon: direktor Deili Matson, +372 5348 4373

 

Õppetöövälisel ajal ürituste ja/või laagrite korraldamine territooriumil, ruumide ja staadioni kasutamine, majutus ja/või toitlustamine.

Lisainformatsioon: majandusjuhataja Kai Noormägi, +372 322 2363

 

Kool korraldab võimalusel oma kooli õpilastele suvelaagri.

Lisainformatsioon: sotsiaalpedagoog Tuuli Lindre, +372 5373 2625