Kool

Hoolekogu

Porkuni Kooli hoolekogu koosseis (allkirjastatud digitaalselt; Raivo Trummal - riigikoolide osakonna juhataja)


Porkuni Kooli hoolekogu koosseis 2022/2023

1) Kert Seimar – õpilaste esindaja, Õpilaskoja "Väikesed teod" president;  virge.viliberg@porkunikool.ee

2) Kaarel Kalamets - vilistlaste esindaja; kaarel.kalamets15@gmail.com

3) Merlin Kiviberg – hoolekogu esinaine, õppenõukogu õpetajate esindaja; Merlin.Kiviberg@porkunikool.ee

4) Oivi Olle – õppenõukogu kasvatajate esindaja; oivi.olle@porkunikool.ee

5) Liina Heide – hoolekogu aseesinaine, lapsevanemate esindaja; liinaheide@hot.ee

6) Piret Valvik – lapsevanemate esindaja; piret.liblikmann@mail.ee

7) Kersti Suun-Deket – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus; kersti.suundeket@gmail.com 

8) Riina Haljasoks – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tapa Vallavalitsus; riina.haljasoks@tapa.ee

9) Madli Purge – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium; madli.purge@hm.ee

-----------------------

23.11.22 toimunud hoolekogu koosolekul valiti hoolekogu esimeheks õppenõukogu esindaja õpetaja Merlin Kiviberg (Merlin.Kiviberg@porkunikool.ee) ja aseesimeheks  lastevanemate esindaja Liina Heide (liinaheide@hot.ee)

Hoolekogu koosolek toimus 23.11.22 Porkuni Koolis ja arutelu all olid järgmised teemad:

  1. Hoolekogu liikmete ja tööülesannete tutvustamine
  • liikmete tutvustamine
  • ülesannete tutvustamine
  • esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
  • koosoleku sageduse kokku leppimine, sh järgmise koosoleku aeg
  1. Ülevaade 2021/22 õppeaasta eesmärkide täitmisest
  2. Õpilaste arvu muutmine klassis
  3. Kooli õppekava muudatused
  4. Kooli päevakava muudatused

 

Järgmine koosolek toimub 1.12.22

Päevakava:

  1. Kooli õpilasesinduse põhikirja tutvustamine
  2. Kooli arengukavast
  3. Mõtted ja ideed muudatuste ettevalmistamiseks koolikorralduses ja -tegevustes
  4. Kohapeal tõstatatud küsimused

Porkuni Kooli hoolekogu koosseis 2022/2023

1) Kert Seimar – õpilaste esindaja, Õpilaskoja "Väikesed teod" president;  virge.viliberg@porkunikool.ee

2) Kaarel Kalamets - vilistlaste esindaja; kaarel.kalamets15@gmail.com

3) Merlin Kiviberg – hoolekogu esinaine, õppenõukogu õpetajate esindaja; Merlin.Kiviberg@porkunikool.ee

4) Oivi Olle – õppenõukogu kasvatajate esindaja; oivi.olle@porkunikool.ee

5) Liina Heide – hoolekogu aseesinaine, lapsevanemate esindaja; liinaheide@hot.ee

6) Piret Valvik – lapsevanemate esindaja; piret.liblikmann@mail.ee

7) Kersti Suun-Deket – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus; kersti.suundeket@gmail.com 

8) Riina Haljasoks – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tapa Vallavalitsus; riina.haljasoks@tapa.ee

9) Madli Purge – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium; madli.purge@hm.ee

-----------------------

23.11.22 toimunud hoolekogu koosolekul valiti hoolekogu esimeheks õppenõukogu esindaja õpetaja Merlin Kiviberg (Merlin.Kiviberg@porkunikool.ee) ja aseesimeheks  lastevanemate esindaja Liina Heide (liinaheide@hot.ee)

Hoolekogu koosolek toimus 23.11.22 Porkuni Koolis ja arutelu all olid järgmised teemad:

  1. Hoolekogu liikmete ja tööülesannete tutvustamine
  • liikmete tutvustamine
  • ülesannete tutvustamine
  • esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
  • koosoleku sageduse kokku leppimine, sh järgmise koosoleku aeg
  1. Ülevaade 2021/22 õppeaasta eesmärkide täitmisest
  2. Õpilaste arvu muutmine klassis
  3. Kooli õppekava muudatused
  4. Kooli päevakava muudatused

 

Järgmine koosolek toimub 1.12.22

Päevakava:

  1. Kooli õpilasesinduse põhikirja tutvustamine
  2. Kooli arengukavast
  3. Mõtted ja ideed muudatuste ettevalmistamiseks koolikorralduses ja -tegevustes
  4. Kohapeal tõstatatud küsimused