Kool

Põhiväärtused


Porkuni Kool on hea kool, mis on rajatud headele suhetele.

Porkuni koolipere missiooniks on olla inspireerivaks kaasteeliseks hariduslike erivajadustega õpilastele kaasava ja väärtustele põhineva põhihariduse omandamisel, kus iga õppija teekond on talle ainuomane.

Koolipere liigub ühiselt taipamiste, tahtejõu, tasakaalustatud tunnete ja tegude toel pidevalt muutuvas maailmas. 

 

Porkuni Kool on hea kool, mis on rajatud headele suhetele.

Porkuni koolipere missiooniks on olla inspireerivaks kaasteeliseks hariduslike erivajadustega õpilastele kaasava ja väärtustele põhineva põhihariduse omandamisel, kus iga õppija teekond on talle ainuomane.

Koolipere liigub ühiselt taipamiste, tahtejõu, tasakaalustatud tunnete ja tegude toel pidevalt muutuvas maailmas.