Uudised

Tutvumisreis Astangule 28. märts Virge, Helge


Edasiõppimisvõimalustega Astangu KRK-s käisid 28. märtsil tutvumas õp. Helge ja õp. Virge kl. noored ning nende vanemad. Meid võttis uksel vastu endine Porkuni Kooli õpilane Kaarel, kes osaliselt vastas meie küsimustele ja tutvustas suurt maja. See on ühtlasi suur pluss, et meie endised õpilased ise tulevastele õppuritele räägivad, mida nad seal koolis teevad ja kuidas toime tulevad.

Usume, et laienes meie kõigi silmaring, et meie noored said juurde julgust ja lapsevanemad otsustamiskindlust.

Tänud juhtkonnale!

Helge ja Virge klassi noored

Edasiõppimisvõimalustega Astangu KRK-s käisid 28. märtsil tutvumas õp. Helge ja õp. Virge kl. noored ning nende vanemad. Meid võttis uksel vastu endine Porkuni Kooli õpilane Kaarel, kes osaliselt vastas meie küsimustele ja tutvustas suurt maja. See on ühtlasi suur pluss, et meie endised õpilased ise tulevastele õppuritele räägivad, mida nad seal koolis teevad ja kuidas toime tulevad.

Usume, et laienes meie kõigi silmaring, et meie noored said juurde julgust ja lapsevanemad otsustamiskindlust.

Tänud juhtkonnale!

Helge ja Virge klassi noored