Vastuvõtt

Arendusrühm


Arendusrühm on mõeldud eelkooliealistele lastele.

Meie arendusrühma mahub tegutsema seitse vahvat last. 

Arendusrühma õpetajale ja lastele ulatavad sõbrakäe abid. Õppimist toetavad  muusika-, rütmika-, kehalise kasvatuse, liikumisravi õpetajad ning logopeedid. Kasvupinnas toetub põnevatele ruumidele: tunnetussein, hingetuba, pallimeri, batuudituba, ujula. Vähese kõnega lapsele on abiks esemed, pildid ja viiped. Päev algab ühise hommikuringi ja võimlemisega. Lapsi abistab kindel päevakava ja rütm. Igale õpilasele on loodud individuaalne õppekava.

Suurim eesmärk on positiivse suhte hoidmine ja suurendamine ümbritseva keskkonna, inimestega.

Lapsed harjuvad õnnega kohe ja sundimatult, sest nad ise on oma loomu poolest rõõm ja õnn. /V. Hugo/

Arendusrühm on mõeldud eelkooliealistele lastele.

Meie arendusrühma mahub tegutsema seitse vahvat last. 

Arendusrühma õpetajale ja lastele ulatavad sõbrakäe abid. Õppimist toetavad  muusika-, rütmika-, kehalise kasvatuse, liikumisravi õpetajad ning logopeedid. Kasvupinnas toetub põnevatele ruumidele: tunnetussein, hingetuba, pallimeri, batuudituba, ujula. Vähese kõnega lapsele on abiks esemed, pildid ja viiped. Päev algab ühise hommikuringi ja võimlemisega. Lapsi abistab kindel päevakava ja rütm. Igale õpilasele on loodud individuaalne õppekava.

Suurim eesmärk on positiivse suhte hoidmine ja suurendamine ümbritseva keskkonna, inimestega.

Lapsed harjuvad õnnega kohe ja sundimatult, sest nad ise on oma loomu poolest rõõm ja õnn. /V. Hugo/