Teenused

Arendusrühm

Porkuni Kool osutab eelkooliealistele raske ja sügava puudega lastele arendusrühma teenust, kuhu mahub tegutsema seitse vahvat last.


Arendusrühmas ulatavad õpetajale ja lastele sõbrakäe abid. Õppimist toetavad  muusika-, rütmika-, kehalise kasvatuse, liikumisravi õpetajad ning logopeedid. Kasvupinnas toetub põnevatele ruumidele: tunnetussein, hingetuba, pallimeri, batuudituba, ujula. Vähese kõnega lapsele on abiks esemed, pildid ja viiped. Päev algab ühise hommikuringi ja võimlemisega. Lapsi abistab kindel päevakava ja rütm. Igale õpilasele on loodud individuaalne õppekava.

Arendusrühma ööpäevaringset teenust pakume vaid suure abivajadusega peredele, kus kohalik omavalitsus on teinud kõik endast oleneva, et laps saaks käia kodulähedases lasteasutuses, kuid see ei ole tulemust andnud. Ööpäevaringse teenuse vajadus määratakse kindlaks koos pere lastekaitsespetsialistiga ning see peab olema põhjendatud ning lähtuma eelkõige lapse heaolust.

Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või lastekaitsespetsialisti poole ning paralleelselt võtta ühendust Porkuni kooliga, et selgitada välja vabade kohtade olemasolu. Arendusrühma lepingud sõlmitakse kohaliku omavalitsusega.

2023/2024 õppeaasta arendusrühmas

Arendusrühma ühe koha maksumuseks päevase teenuse eest on 763,05 € (seitsesada kuuskümmend kolm eurot ja viis senti) kuus, mis koosneb kuludest töötajate töötasule (90% kuludest) ja üld- ja majanduskulude komponendile (10% kuludest).

Ühe koha maksumuseks ööpäevase teenuse eest on 2023/24 õppeaastal 847,83 € (kaheksasada nelikümmend seitse eurot ja kaheksakümmend kolm senti), millest 763,05 € koosneb päevase hoiuga seotud kuludest (90% töötasud ja 10% majanduskulu komponent) ning 84,78 € õhtuse- ja öise perioodi kulude katteks (töötasud).

Kohatasule lisandub 4,50 €/päevas toidu eest, mis sisaldab nelja toidukorda. 

Õppe/arendustöö toimub 2023/2024 õppeaastal perioodil 04. septembrist 2023 a. kuni 13. juunini 2024.a. tööpäevadel.

Õppe/arendustööd ei toimu koolivaheaegadel, mis on perioodidel:

23. oktoober 2023 kuni 29. oktoober 2023;

21. detsember 2023 kuni 7. jaanuar 2024;

26. veebruar 2024 kuni 3. märts 2024;

22. aprill 2024 kuni 28. aprill 2024.

Kuna 1. mai satub sel õppeaastal nädala keskele (kolmapäev), siis 29.04.2024 - 03.05.2024 koolis õppetööd ei toimu ning sel ajal arendusrühma teenust ei osutata.

Lisainformatsioon: direktor Deili Matson, +372 5348 4373

* * *

Lapsed harjuvad õnnega kohe ja sundimatult, sest nad ise on oma loomu poolest rõõm ja õnn. /V. Hugo/

Arendusrühmas ulatavad õpetajale ja lastele sõbrakäe abid. Õppimist toetavad  muusika-, rütmika-, kehalise kasvatuse, liikumisravi õpetajad ning logopeedid. Kasvupinnas toetub põnevatele ruumidele: tunnetussein, hingetuba, pallimeri, batuudituba, ujula. Vähese kõnega lapsele on abiks esemed, pildid ja viiped. Päev algab ühise hommikuringi ja võimlemisega. Lapsi abistab kindel päevakava ja rütm. Igale õpilasele on loodud individuaalne õppekava.

Arendusrühma ööpäevaringset teenust pakume vaid suure abivajadusega peredele, kus kohalik omavalitsus on teinud kõik endast oleneva, et laps saaks käia kodulähedases lasteasutuses, kuid see ei ole tulemust andnud. Ööpäevaringse teenuse vajadus määratakse kindlaks koos pere lastekaitsespetsialistiga ning see peab olema põhjendatud ning lähtuma eelkõige lapse heaolust.


Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või lastekaitsespetsialisti poole ning paralleelselt võtta ühendust Porkuni kooliga, et selgitada välja vabade kohtade olemasolu. Arendusrühma lepingud sõlmitakse kohaliku omavalitsusega.

2023/2024 õppeaasta arendusrühmas

Arendusrühma ühe koha maksumuseks päevase teenuse eest on 763,05 € (seitsesada kuuskümmend kolm eurot ja viis senti) kuus, mis koosneb kuludest töötajate töötasule (90% kuludest) ja üld- ja majanduskulude komponendile (10% kuludest).

Ühe koha maksumuseks ööpäevase teenuse eest on 2023/24 õppeaastal 847,83 € (kaheksasada nelikümmend seitse eurot ja kaheksakümmend kolm senti), millest 763,05 € koosneb päevase hoiuga seotud kuludest (90% töötasud ja 10% majanduskulu komponent) ning 84,78 € õhtuse- ja öise perioodi kulude katteks (töötasud).

Kohatasule lisandub 4,50 €/päevas toidu eest, mis sisaldab nelja toidukorda. 

Õppe/arendustöö toimub 2023/2024 õppeaastal perioodil 04. septembrist 2023 a. kuni 13. juunini 2024.a. tööpäevadel.

Õppe/arendustööd ei toimu koolivaheaegadel, mis on perioodidel:

23. oktoober 2023 kuni 29. oktoober 2023;

21. detsember 2023 kuni 7. jaanuar 2024;

26. veebruar 2024 kuni 3. märts 2024;

22. aprill 2024 kuni 28. aprill 2024.

Kuna 1. mai satub sel õppeaastal nädala keskele (kolmapäev), siis 29.04.2024 - 03.05.2024 koolis õppetööd ei toimu ning sel ajal arendusrühma teenust ei osutata.

Lisainformatsioon: direktor Deili Matson, +372 5348 4373

* * *

Lapsed harjuvad õnnega kohe ja sundimatult, sest nad ise on oma loomu poolest rõõm ja õnn. /V. Hugo/