2022/2023

2022/2023 õa on õpilaskoja "VÄIKESED TEOD" liikmed:

 • Kert Seimar - lisaõpe, Õpilaskoja president
 • Reino Kungla - I kooliaste
 • Hanna- Liisa Raudanen - II kooliaste
 • Merlin Altmäe - III kooliaste
 • Kaspar-Sulev Ilves - hooldusklassid

Koosseisu valiti ka 2 lisaliiget:

 • Andreas Meier - III kooliaste
 • Marten Malberg - lihtsustatud õpe

Õpilaskoja eestvedajad on Piret Tislar ja Kaire Kaljuvee

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja koosoleku protokoll nr. 9

Aeg: 18.04.2023 kell 13:40

Kohal: Reino, Marten, Merlin, Piret

Puudu: Kaspar-Sulev, Hanna-Liisa, Kert, Andreas, Kaire

Päevakord:

 1. Intervjuu
 2. Hooaja lõpetamise plaanid
 3. Salatite konkurss

Arutelu:

 1. Valiti uus intervjueeritav, õpilaste ettepanekul õpetaja Triinu. Küsitlema lähevad Merlin ja Marten.
 2. Lepiti kokku, et õpilaskoja hooaja lõpetamiseks tehakse väljasõit Rakveresse 24.mail (hommikul kell 9). Külastada võiksime Rakvere linnust, tarvast ja seejärel koos meeleolukalt Pihlaka kohvikus lõunat süüa.
 3. Korraldame salatikonkursi 11. mail kell 15 aatriumis. Komisjoni liikmeteks teeme ettepaneku Marinale, Mairile ja Galjale.

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja koosoleku protokoll nr. 8

Aeg: 27.03.2023 kell 11:40

Kohal: Reino, Hanna-Liisa, Kert, Andreas, Piret , Kaire Kaljuvee

Puudu: Kaspar-Sulev, Marten

Päevakord:

 1. Intervjuu
 2. Toiduraiskamise vähendamise nipid
 3. Tüdrukute õhtu

Arutelu:

 1. Valiti uus intervjueeritav, seekord kasvatajate hulgast. Toimus hääletamine ja valituks osutus Andi Himma. Küsitlema lähevad Andreas ja Reino.
 2. Loeti läbi Tartu Loodusmaja poolt väljatöötatud kasulikud nipid toiduraiskamise vähendamiseks ja valiti välja meie kooli jaoks sobivad punktid.
 3. Toimus vestlus kooli koka Marinaga teemal, kuidas kokk teab, kui palju peab iga päev toitu valmistama.
 4. Räägiti läbi tüdrukute klubi ürituse toimumise koht. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Teisipäeval, 7. veebruaril toimunud koosolek oli õpilaskoja noorte jaoks eriti praktiline. Kuna tulemas on mängude õhtu, siis vajasid kommid hädasti nööri külge kinnitamist, sest mängud tuleb enne toredat õhtut ikka ette valmistada. See oli tõsine pusimine, tuli teha koostööd ja üksteist juhendada ja abistada.

Kuna meile on sõbrapäeval külla tulemas ühe väga sõbraliku kooli noored Kadrina Keskkooli 3. klassidest, siis nuputasime ka nende tulekuks midagi vahvat välja. Igatahes möödus tunnike kui linnutiivul, rõõm koostegemisest oli suur.

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosoleku protokoll nr. 7

Aeg: 2.02.2023 kell 9:50

Kohal: Hanna-Liisa, Kaspar-Sulev, Reino, Marten, Merlin, Kert, Andreas (veebis), Piret ja Kaire

Päevakord:

 1. Uus intervjuu
 2. Uus toiduteemaline konkurss
 3. Mängude õhtu
 4. Sõbrapäev

Arutleti ja otsustati:

 1. Uus intervjuu õpetaja Merliniga toimub 6. veebruaril kell 13:30. Küsitleb Marten.
 2. Arutleti, millist toiduteemalist konkurssi hakata ette valmistama. Seekord otsustati proovida tervislike salatite retsepte. Konkursi aeg jääb märtsikuusse.
 3. Pandi paika mängud ja nende läbiviijad 9. veebruaril toimuval mängude õhtul. Sel päeval on ka sooja kampsuni kandmise päev. Info saab üles nii aatriumisse  kui ka Facebooki. Üritus toimub kell 15:00 võimlas.
 4. Sõbrapäeval, 14. veebruaril, külastab meie kooli Kadrina Keskkooli 3. klass koos õpetaja Liina Suurkiviga. Nende vastuvõtuks viivad Kert, Andreas ja Merlin nad kooliga tutvuma. Peale seda toimuvad üheskoos mängulised tegevused ja meisterdamine- joonistamine. Koos külalistega lustivad ka Merlini, Terje ja Imbi klassi õpilased.

Külakostiks valmistavad õpilaskoja liikmed kommipuu. Selle meisterdamiseks tullakse kokku 7. veebruaril.

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja "Väikesed teod" koosoleku protokoll nr. 6

Aeg: 24. jaanuar kell 13:30

Kohal: Reino, Kaspar-Sulev, Marten, Hanna-Liisa, Andreas, Kert, Kaire

Puudu: Merlin

Päevakord:

 1. Digikoristusnädal
 2. Uus intervjuu
 3. Tervisliku toitumise plakat
 4. Jänese aasta algus
 5. Mängude õhtu

Arutleti ja otsustati:

 1. Räägiti digikoristusnädala mõttest ja tegevustest. Igaüks vaatab üle oma telefoni ja arvuti ebavajalikud failid ja fotod ning kustutab need
 2. Valiti hääletuse teel uus intervjueeritav  õpetaja, kelleks sai Merlin Kiviberg. Küsitlema lähevad Marten ja Andreas
 3. Aatriumis vahetati ära tervisliku toitumise plakat. Seekord saab puu- ja juurvilju vahetunnis söömiseks valida Triinu klass.
 4. Kuna 22. jaanuaril algas Jänese aasta, siis otsustati korraldada jänese aasta alguse tervitamiseks joonistuste ja jänest tutvustavate kirjutiste näitus. Kuulutuse teeb Andreas.
 5. Mängude õhtu korraldamise ajaks sai 9. veebruar. Sel päeval korraldab ka rohekool „sooja kampsuni„ kandmise päev. Selleks puhuks teevad kuulutuse rohekooli kooseisu kuuluvad Sarra ja Kadi-Liis ning õpilaskojast Hanna-Liisa.

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosoleku protokoll nr. 5

Aeg: 25.11.2022 kell 10:45

Kohal: Andreas, Kaspar-Sulev, Marten, Reino, Hanna- Liisa, Kaire, Piret

Puudu: Kert, Merlin

Päevakord:

 1. Põhimääruse kinnitamine
 2. Mängude õhtu
 3. Ülevaade Andrease tantsuprojektist

Arutleti ja otsustati:

 1. Loeti ette ja allkirjastati koosseisu liikmete poolt õpilaskoja põhimäärus
 2. Koostati nimekiri mängudest, mis tagasisidena klasside/rühmade poolt pakutud. Lepiti kokku, et mängude õhtu toimub uuel aastal 19. jaanuaril kell 14:30. Enne jõulupuhkusele minekut sooviti korraldada jõuludisko, mis saab teoks 15. dets.
 3. Andreas tutvustas omaloodud näidendit „Kassipere jõulud“. Väga tubli töö! Arutelu käigus selgus aga tõsiasi, et seda näidendit ei ole võimalik jõulude ajal esitada, sest jääb puudu ajast, et see selgeks õppida.  Seega nõustus Andreas näidendis veidi muudatusi tegema, et see selgeks õppida uuel aastal ja muuta pealkiri „Kassipere talveõhtuks“. Samuti on vaja leida veel tantsudele muusika ja koreograafia ning leida õpilaste seast osatäitjad.

----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosoleku protokoll nr. 4

Aeg: 17. november kell 13:40

Kohal kõik liikmed: Kert, Andreas, Merlin, Kaspar-Sulev, Hanna-Liisa, Marten, Reino, Kaire

Päevakord:

 1. Tervisliku toitumise plakat
 2. Mängude õhtu küsitluslehtede tagasiside
 3. Uus intervjuu kooli töötajaga

Arutati ja otsustati:

 1. Valiti välja ja asendati aatriumis olev plakat, mille alusel koostajad valivad välja endale meelepärased puu- ja köögiviljad, mida vahetundides pakkuda. Uue plakati autor on Halti arendusrühm. Seega on valik nende. Samas tuleb anda info ka kokk Monikale, kes puu- ja juurviljad tellib.
 2. Tehti kokkuvõte klassidesse ja rühmadesse eelnevalt saadetud mängude õhtu küsitluslehtedest, mis tagastati 4. novembriks Kerdile. Selgus, et mõned lehed on veel puudu. Kert teeb puuduolevatest klassidest/rühmadest järelpärimise.

Otsustati korraldada mängude õhtu detsembrikuus. Selleks peab tulema õpilaskoda veelkord kokku, et täpsemalt paika panna, millal, mida ja kuidas teha ning jagada omavahel ülesanded.

 1. Seati üles kandidaadid uueks intervjuuks. Otsus tehakse järgmisel koosolekul.

----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosoleku protokoll nr 3

Aeg: 20. okt. kell 14:30

Osalejad: Kert, Reino, Merlin, Andreas, Kaspar-Sulev, Piret, Kaire

Puudusid: Hanna-Liisa, Marten

Päevakord:

 1. Õpilaskoja põhimääruse eesmärgid
 2. Intervjuud kooli töötajatega

Arutati ja otsustati:

 1. Arutati ja võeti vastu järgmised eesmärgid, mis on edaspidi nähtavad ka kooli kodulehel:
 • Teeme koolis asju paremaks
 • Teeme koolis asju koos
 • Aitame koolijuhil kooli juhtida
 • Oleme teineteisele eeskujuks
 • Aitame vähendada koolikiusamist
 • Õpime hästi, käitume sõbralikult ja viisakalt
 • Oleme rõõmsad ja ausad

Loosi tahtel osutus järgmiseks intervjueeritavaks kooli töötajaks esimest aastat tööl olev õpetaja Monika Marten

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosoleku protokoll nr. 2

Aeg: 14 okt. 2022 kell 10.45

Osalejad: Hanna-Liisa, Kaspar- Sulev, Marten, Reino, Piret, Kaire

Puudu: Andreas, Kert, Merlin

Päevakord:

 1. Puu- ja juurviljade valik järgmiseks kaheks nädalaks
 2. Mängude õhtu korraldamine
 3. Põhimäärus

Tegevus:

 1. Tutvustati puu- juurviljade valikut, mille seekord tegi Virge klass. Nende soovitu on järgmine: teisipäeviti pakkuda banaani, ploome ja virsikuid ning neljapäeviti porgandit, nuikapsast ja peakapsast.

Esmaspäeval antakse nimekiri kokk Monikale, et ta saaks teha tellimuse.

 1. Koostati, lõigati ja jagati välja teated (kokku 28 tk) mängude õhtu korraldamiseks, milles palutakse igal klassil ja rühmal panna kirja mänge, mida õpilased soovivad mängude õhtul mängida ja tuua see nimekiri 4. novembriks Kerdi kätte. 
 2. Arutati ka põhimääruse koostamise teemal ning otsustati, et see tuleb lugemisele järgmisel koosolekul, kui on kohal kõik liikmed.

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosoleku protokoll nr. 1

Aeg: 30. sept. kell 10:45

Protokollija: Kaire Kaljuvee

Kohal: Hanna- Liisa Raudanen , Merlin Altmäe, Kert Seimar , Andreas Meier, Marten Malberg, Reino Kungla, Kaire Kaljuvee, Piret Tislar

Puudu: Kaspar- Sulev Ilves

Päevakord:

 1. Presidendi valimime
 2. Õpetajate päev
 3. Tervisliku toitumise plakat
 4. Pildistamine

Arutelu:

 1. Toimus õpilaskoja uue presidendi salajane hääletamine.

           Hääletustulemused olid järgmised:

           Andreas- 3 häält, Kert- 3 häält, Reino- 1 hääl ja Marten- 1 hääl.

           Kuna Andreas ja Kert said võrdselt hääli, toimus nende vahel uus hääletus,    

           mille tulemusel osutus uueks presidendiks Kert Seimar.

 1. Õpetajate päeva korralduskomisjon andis õpilaskoja liikmetele ülesandeks kaunistada aatrium ja olla korrapidaja rollis kolmapäeval 3. tunni ajal, kui toimub õpetajate päeva üritus.
 2. Valiti välja uus tervisliku toitumise plakat (Virge klass), mis seab ülesandeks valida puu- või juurvilju, mida pakkuda vahetundides õpilastele. Kerdile ja Andreasele jäi ülesandeks see info edastada klassile.
 3. Sai tehtud fotod uutest liikmetest õpilaskoja stendile.

------------------------------------------------------------------------------------------

Kuidas meie noored ettevõtlikuks ja ühiskonda panustavaks kasvavad, kui me neid juba koolis valimistel osalema ei innustaks?

Seega toimusidki 14. sept. õpilaskoja uue koosseisu valimised, mis seekord olid üsna kandideerijate rohked:

 • I kooliastmes kandideerijaid 9
 • II kooliastmes kandideerijaid 6
 • III kooliastmes kandideerijaid 6
 • lihtsustatud õppekaval ja lisa-aastatel õppivaid õppureid 3
 • hooldusklassis õppijaid 2

See tähendab, et 27 õpilast 95-st otsustas kandideerida, mis on 27,4% ehk umbes neljandik õpilastest!

Puhas rõõm oli näha, kuidas kõik kandidaadid oma sõnavõttudeks olid harjutanud ja pingutasid, et just nendest saaksid õpilasesinduse liikmed.

Erilisi hetki püüdsime valimispäeval mitmeid. Õpilaste ettepanekutega ja valimistulemuste täieliku tabeliga saab tutvuda kodulehe õpilaskoja tegemiste lingis.

Tänaseks on valimiskogu koosseisus Piret Tislar, Taive Kallas, Maire Maasik, Kert Seimar ja Kaire Kaljuvee hääled kokku lugenud ja uued liikmed on selgunud.

Nimede teatavaks tegemine toimus esmaspäeval, 19. septembril, millele järgneb nädalane vaidlustusaeg.

Me oleme siiralt uhked, et noored nii aktiivselt koolielus kaasa rääkida soovivad!

Protokoll valimiste tulemuste kohta

Kaire ja Piret