2020/2021

Õpilaskoda "VÄIKESED TEOD"

2020/2021 õppeaastal kuulub Õpilaskotta 6 esindajat, kes osutusid valituks kogu koolipere poolt hääletuse teel.

I kooliastet esindab õpilaskojas Robert Piigli

II kooliastet Egert Kuus

III kooliastet Rebecca Truc ja Elisa Luik

LÕK  klassi esindaja on Kaarel Kalamets

pikendatud õppeaja esindajad on Vladimir Šikov ja Kalevi Pärn

hooldusklasse esindab Triin Ehasalu

* * *

Õpilaskoja tegevustest annab ülevaate õpetaja KaireKaljuvee:

 • Viimased tegemised sellel õppeaatal

1. Korraldati tigudele nimekonkurss. Nimedeks said suure häälteenamusega Tiku ja Taku.

2. Tehti viimased 2 intervjuud töötajatega, kellega järgmisel õppeaastal enam ei kohtu. Nendeks olid Hinna Haavistu ja Liivi Aasa. Intervjuud viis läbi Kaarel.

3. Valmis saadi Egoni abiga jookides sisalduva suhkru näidisriiul.

4. Viidi läbi laste koolilõpupidu tantsu ja tralliga, kus üllatuskülaliseks oli Vova poolt välja pakutud mustkunstnik.

5. Kooli lõpuaktusel tänas õpilaskoja esimees Kaarel kõiki kooli lõpetajaid, sealhulgas ka õpilaskoja tänukirjaga aktiivseid liikmeid Elisat ja Vladimirit

 • Õpilaskoja koosolek 29. aprillil

Kohal viibisid Elisa, Rebecca, Kaarel, Kalevi, Egert, Robert. Puudus Vladimir ja Triin.

Koosolek oli tegus, arutati pooleliolevaid ja ka uusi ideid.

1. Kaarel tegi teatavaks küsitluse tulemused tundide alguse aja muutmise kohta, mis klassides läbi viidi.

2. Paika pandi smuutivõistluse juhend ja aeg. Üritus toimub 13. mail kell 15.00. Määrati kohtunikud, jagati ülesanded.

3. Loositi uus intervjueeritav õpetaja, kelleks osutus õp. Virge.

4. Otsustati korraldada ka akvaariumitigude nimekonkurss. Selleks pannakse ettepanekute jaoks karbikesed, üks tüdruku ja teine poisi nime jaoks.

 • Õpilaskoja koosolek 7. aprillil

Kohal viibisid Elisa, Rebecca, Egert, Robert, Vladimir, Kalevi, Piret ja Kaire. Puudus Triin.

Koosoleku teemad:

1. Kooli medali arutelu, mis jätkub veel edaspidigi.

2. Kuna hoolekogus tuli arutlusele lastevanemate poolt üles seatud teema, mis hõlmab koolipäeva hilisemat algust, otsustas õpilaskoda küsitleda sel teemal ka õpilasi. Selleks koostatakse lühike küsitlus, mis toimetatakse õpilaskoja liikmete poolt klassidesse 12. aprillil ja oodatakse tagasi 16. aprilliks.

3. Määrati järgmine intervjueeritav- kasvataja Tiiu Priimägi, keda küsitlevad Elisa ja Robert.

4. Kaarel tegi ettepaneku uueks õppeaastaks, et õpilaskoja esindajad võiks üks kord kuus anda ülevaate oma tööst ka õpetajate infotunnis.

5. Lastekaitsepäevast andis lühikese ülevaate Piret.

 • Õpilaskoja koosolek 24. märtsil

Kohal olid Elisa, Rebecca, Vladimir, Kalevi, Egert. Lisaks Taive, Piret ja Kaire. Puudusid Triin ja Robert.

Seekordne koosolek oli veidi teistsugune, sest Kaarel ja Piret pidasid oma sünnipäevapidu. Et veidi põnevust lisada, valiti kaks võistkonda, kes hakkaksid võistlema telefonimängus kahoot.it. Päris põnev oli. Küsimused olid koostatud sünnipäevalaste kohta. Söödi loomulikult ka torti ja joodi morssi nagu sünnipäeval kohane.

Veidi jäi aega ka töö tegemiseks. Arutlusel oli õpilaste koolipäeviku sisu koostamine. Kuulati ettepanekuid ja ideid, mida võiks ja peaks õpilaspäevik sisaldama.

Määrati ka järgmine inervjueeritav, kelleks sai logopeed Age Mägi ning teda hakkab küsitlema Kaarel.

 • Õpilaskoja koosolek 3. märtsil

Kohal viibisid Kaarel, Elisa, Egert, Vladimir, Kalevi, Rebecca. Puudusid Triin ja Robert.

1. Lepiti kokku uus erakorralise koosoleku aeg, milleks sai 10. märts.

2. Kaarel tegi ettepaneku Porkuni Kooli õpilaspäeviku soetamiseks, millel oleks uus kooli ja õpilaskoja logo ning vastavalt vajadustele koostatud sisu. See ettepanek võetakse pikemale arutlusele järgmisel koosolekul.

3. Pikemalt peatuti samuti Kaarli ettepanekul koostada näitlik tabel suhkru sisalduse kohta jookides. Jagati ära, kes millise joogipudeli saab väljapaneku jaoks kooli tuua. Kokku saadi 13 erineva joogi pudelit.

4. Kuna rühmadesse sai soetatud blendrid, siis tekkis mõte korraldada smuutide retseptivõistlus, mille organiseerimine jääb õpilaskoja liikmetele endile. See oleks esimene iseseisvalt korraldatud üritus. Kuupäev on veel kokku leppimata.

5. Jätkub ka intervjuude sari. Järgmiseks intervjueeritavaks osutus Richard Tarassov, kooli IT- mees. Valik tuleneb selliselt, et keegi liikmetest pakub suvalise tähe ja selle järgi otsustakse vaheldumisi õpetajate ja muu personali vahel uus persoon.

 • Õpilaskoja koosolek 10. veebruaril

Kohal olid Rebecca, Triin, Robert, Kalevi, Vladimir ja Kaarel. Puudusid Elisa ja Egert.

Koosolek kujunes üsna lühikeseks, sest koolis käis parasjagu suur madratsite vahetuse aktsioon ning kogu meeskond läks appi.

1. Külla oli kutsutud õppejuht Urve, et koos arutada Kaarli poolt algatatud mõtte üle kooli lõpetajate medalite teemal. Otsustati, et selllel teemal vajatakse veidi tema abi, et koostada küsimustik selle võimalikkusest ja vajalikkusest õpilaste, õpetajate ja lastevanemate hulgas.

2. Tehti ettepanek soetada koolile teklid, mis vajab samuti edasist arutelu.

3. Lepiti kokku uus intervjueeritav, kelleks on õpetaja Reine Falten.

 • Õpilaskoja koosolek 28. jaanuaril

Kohal viibisid Elisa, Kaarel, Rebecca, Egert. Puudusid Robert, Kalevi ja Vladimir.

1. Avati üheskoos jõuluvanalt saadud kingitus kooli õpilaskojale, milleks oli lauamäng „Tigude võidujooks“. Prooviti ka veidi mängida, kuid selgus, et see vajab rohkemat süvenemist.

2. Arutati 9. klassi õpilastele valikeksami lubamise ja õppekava muutmise ettepanekut. Hääletati üksmeelselt, et õpilastele võiks lubada ühe valikeksami omal soovil.

3. Anti tagasisidet lasteballetist „Tilda ja tolmuingel“, mida käisid vaatamas tantsuringi liikmed.

4. Lepiti kokku järgmine intervjueeritav, kelleks on kooli sekretär Taive Kallas. Nõusolekut temalt küsiti kehakeeles nagu balletiski, kus kõnet ei kasutata. Oli päris huvitav  Intervjuud teostavad 1. veebruaril kell 10.00 Rebecca ja Egert.

5. Räägiti ja jagati muljeid erinevatel jooksvatel teemadel ja lepiti kokku uue kokkusaamise aeg- 10. veebruar kell 12.45.

 • 15. detsembri jõulueelsel koosviibimisel

istuti mõnusa snäkilaua taga ja võeti kokku kõik eelnev, millega kooskäidud aja jooksul hakkama on saadud. Kohal oli 6 liiget, puudusid Triin ja Robert. Kõik liikmed said rääkida oma muljetest, kogemustest, mõtetest ning ka probleemidest ja muredest. Üksmeelselt jäädi oma tööga rahule ning uuel aastal jätkatakse uue hooga.

Õpilaskoda soovib kogu kooliperele häid pühi ja rõõmsat aastavahetust!

* * *

 • 9. detsembri koosolekul viibis 7 liiget, puudus Robert.

Koosolek oli tegus:

1. otsustati salajase hääletuse teel ühe õpilaskoja liikme koosseisus jätkamine (5 poolt-, 1 vastu- ning 1 erapooletu hääl). Põhjuseks isiklikud probleemid

2. Kaarli ettepanekul võeti vastu otsus, et kooli sõbralikuma tüdruku ja poisi tiitli kuulutavad välja alates sellest aastast õpilaskoja liikmed. Nendeks valiti Elisa ja Kaarel

3. selgus küsitluse tulemus rühmadesse soetavate blenderite kohta, mille kohaselt soetatakse koolile 11 blenderit

4. arutati, mida võiks kinkida kooli sõbralikumale tüdrukule ja poisile

5. kolme laekunud logo seast valiti hääletuse teel välja Õpilaskoja logo, mille autoriks on Elisa Luik

6. kinnitati intervjuu küsimustik ja esimesteks intervjuu tegijateks valiti Elisa, Rebecca ja Egert

  Lisaks eelnevale pakkus Vladimir välja ka mõned mõtted- ettepanekud:

 • teha jõulupeol õues ilutulestikku

 • paigutada õue suitsetamist keelavad märgid

 • soetada aatriumisse piljardilaud

 • Koosolek 24. novembril

Kokku tulid kõik liikmed. Selleks koosolekuks oli aega ainult pool tundi ja tuli tegutseda kiirelt. Kohale oli kutsutud kooli peakokk Monika, kellele tehti teatavaks õpilaste poolt valitud magustoitude eelistuste kokkuvõte. Monika kuulas tählepanelikult laste soovid ning lubas anda endast parima, et neid täita ja võimalusel menüüsse panna. Arutluse käigus tuli jutuks, et soovitud smuutisid võiks hakata valmistama õhtusel ajal ooteks või mõneks muuks sündmuseks. Selleks aga oleks vaja sellisel juhul varustada rühmatoad blenderitega. Siit tulenes uus ülesanne liikmetele: teha küsitlus kasvatajate seas, kui paljud ja kes on huvitatud sellest ideest. Arutlusel oli ka muid jooksvaid küsimusi, millest ülevaade juba tulevastes artiklistes.

 • Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosolek 11. novembril

Seekordsel koosolemisel osalesid kõik õpilaskoja liikmed. Aeg möödus nii kiiresti, et kõike plaanitut ei jõutudki arutada. Seega jätkatakse järgmisel koosolekul intervjuu küsimustiku koostamist ja logo kujundamist. Kokkuvõte tehti magustoitude menüüde kohta. Uuringu tulemuse teevad teatavaks Vladimir ja Kaarel õpetajate infokoosolekul esmaspäeval, 16. novembril.

Järgmine koosolek saab toimuma erandkorras teisipäevasel päeval, 24. novembril kell 12.45, kuhu kutsutakse ka meie peakokk Monika, kes siis laste maitsed loodetavasti lõunalauale toob.

 • 28. oktoobri koosolekul osales 9 liiget, sh 2 uut lisaliiget.

1. Tuldi kokku, et valida õpilaskojale nimi, milleks sai 8 poolt- ja ühe vastuhäälega „Väikesed teod“. Peale selle seati ülesandeks järgneva kahe nädala jooksul kavandada õpilaskojale oma logo.

2. Otsustati edaspidi hakata läbi viima nn. persooni rubriiki ehk intervjuud kooli töötajatega. Selleks alustati küsimustiku koostamist, mida jätkatakse ka järgmisel koosviibimisel juba uuel kuul.

 • Teisel koosviibimisel, 14. oktoobril, viibis kohal 7 liiget.

1. Arutati esimese ülesandega hakkama saamist ja sellega kaasnenud probleeme. Hääletati kooli hoolekogusse õpilaskoja esindaja, kelleks osutus Kaarel Kalamets.

2. Seati üles õpilaste poolt pakutud uus ülesanne- jagada klassidesse laiali sedelid ettepanekute tegemiseks mitmekesisemate magustoitude valikul. Selle tagasiside tähtaeg on 2. november.

3. Kaire ettepanekul otsutati ühiselt valida ja kinnitada õpilaskoja töö tõhustamise eesmärgil 1+1 lisaliiget LÕK ja jätkuõppe klassist. Nendeks osutusid üksmeelselt Elisa Luik ja Kalevi Pärn.

 • Esimene koosolemine toimus 30. sept. direktori kabinetis.

Alustuseks tegime tutvust õpilasesinduse tööga. Rääkisime põhimäärusest, otsuste vastuvõtmisest ja hääletusprotseduuridest. Lähteülesandeks seadsime info jagamise klassidesse, milleks oli helkurite kogumine 5. oktoobriks. Helkuripuu saab asuma kooli lähedases bussijaamas. Asukoha valisid õpilaskoja liikmed ja ehtima mindi kogu kooliperega 6. oktoobri hommikul.