• RIIGIKOOL ERIVAJADUSTEGA LASTELE
• KOOLIL ON ÕPILASKODU
• REHABILITATSIOONITEENUSTE VÕIMALUS


Pakume häid õppimisvõimalusi mõõduka- ja raske intellektipuudega, liitpuudega lastele ning ka kerge vaimupuudega algklassiõpilastele. Porkuni Kooli eelisteks kodukohakooli ees on kõikide õpilaste individuaalsuse arvestamine õppeprotsessis, eriväljaõppega pedagoogide olemasolu ning looduslikult kaunis ja tasakaalustav õpikeskkond. Väärib märkimist, et iga kooli lõpetaja saab põhiharidust tõendava dokumendi.

Missioon: Põhiharidus kõigile ! - see on meie tegevuse alus.

Kui peres on erivajadustega laps ja teil on tekkinud huvi panna ta õppima Porkuni Kooli, siis täpsema info saamiseks pöörduge direktori või õppe-kasvatusala juhataja poole telefonil 5067620, 3222360, 3222361, 5106113


Porkuni Kool osutab vajajatele rehabilitatsiooniteenust, see tähendab, et koostab rehabilitatsiooniplaane ja osutab teenust.


Porkuni Kool korraldab võimalusel oma kooli õpilastele suvelaagri.


Õppetöövälisel ajal ürituste korraldamine territooriumil, ruumide kasutamine, majutus ja/või toitlustamine kokkuleppel direktoriga.


Kõigile huvilistele ujula ja spordikompleks
avatud reedeti kella 17:00-19:30 ja pühapäeviti kella 14:00-16:00

Rehabilitatsiooniteenused

Porkuni Kool osutab vajajatele rehabilitatsiooniteenust, see tähendab, et koostab rehabilitatsiooniplaane ja osutab teenust.
Et reh-plaan saaks koostatud, tuleb täita vormikohane taotlus. Taotluse vormi saab elukohajärgsest pensioniametist või sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Täidetud taotlus tuleb saata pensioniametisse, kes peale taotluse läbivaatamist saadab teile koju suunamiskirja teenusele (plaanikoostamisele). Suunamiskirjale on lisatud rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste nimekiri. Suunamiskirja paremas ülemises nurgas on otsuse vastuvõtmise kuupäev. Sellest kuupäevast 21 päeva jooksul on vaja valida asutus, kus reh-plaani koostada ning teenust saada soovite ja siis suunamiskiri seal registreerida. Kui 21 päeva jooksul suunamiskiri pole registreeritud, tuleb esitada uus taotlus pensioniametile ja kõik algab otsast peale.
Kui kehtiv reh-plaani on tehtud teises asutuses ja teenust soovite saada Porkuni Koolis, tuleb pensioniametile esitada taotlus teenusele ja sealt saate suunamiskirja teenusele, mille peab meile esitama 21 päeva jooksul, et registreeruda teenusele. Kui reh-plaan on koostatud Porkuni koolis ja teenust soovite samuti meie koolis saada, siis pole uut suunamiskirja vaja võtta.
Rehabilitatsiooniteenuse raames on võimalik Porkuni Koolis saada järgmisi teenuseid:
* sotsiaaltöötaja nõustamisteenus
* logopeedi teenus
* eripedagoogi teenus
* psühholoogi nõustamisteenus
* piiratud ulatuses füsioterapeudi teenus

Tuuli Uudeberg
rehab@porkunikool.ee
53309430 või 3222368

Lapsevanemale

Lp. lapsevanem.

Kui peres on erivajadustega laps ja teil on tekkinud huvi panna ta õppima Porkuni Kooli, siis tuleks toimida järgmiselt:

Pöörduda maakondliku nõustamiskomisjoni poole sobiva õppekava määramiseks.
Juhul, kui komisjon leidis, et laps peaks õppima riikliku toimetuleku õppekava alusel, siis oleks soovitav tulla kooliga lähemalt tutvuma, sellest eelnevalt teatades.
Pärast kooliga tutvumist on koheselt võimalik kirjutada avaldus lapse kooli vastuvõtmiseks.

Võimalusel võetakse õpilane vastu ka õppeaasta keskel.

Kui tekib küsimusi, palun pöörduge klassijuhataja või kooli juhtkonna poole.

Kontakt


Aadress: Ilumäe tee 6 • Porkuni küla • Tamsalu vald 46001 • Lääne-Virumaa

E-post: kool@porkunikool.ee

Telefonid: Direktor 5067620 või 3222360
Õppe-kasvatusala juhataja 3222361
Sotsiaalpedagoog 3222365
Sekretär 3222369